Opći uvjeti internetske trgovine

Ovim Općim uvjetima su određeni opći uvjeti, načela i način prodaje koju vrši Distance S.A. sa sjedištem u Poznanju, posredstvom internetske trgovine distance.hr (u daljnjem tekstu: „Internetska trgovina”) kao i načela i uvjeti pružanja usluga elektroničkim putem, koje se ne naplaćuju dodatno, od strane Distance S.A. sa sjedištem u Poznanju.

§ 1 Definicije

1. Radni dani - označava dane u tjednu od ponedjeljka do petka, osim dana koji su sukladno zakonu neradni dani.

2. Dostava - označava stvarni čin isporuke naručenih proizvoda Kupcu od strane Prodavatelja putem Dostavljača.

3. Dostavljač - označava subjekt s kojim prodavatelju surađuje na polju dostave robe: dostavljačkom tvrtkom Overseas Express;

4. Zaporka - označava niz slova, brojki ili drugih znakova koje je kupac izabrao tijekom registracije u internetskoj trgovini, a koji se koristi u svrhu osiguranja pristupa korisničkom računu kupca u internetskoj trgovini.

5. . Kupac - označava subjekt kojem prema Općim uvjetima i zakonskim propisima mogu biti pružane usluge elektroničkim putem ili s kojim može biti sklopljen ugovor o prodaji.

6. Potrošač - označava fizičku osobu koja s poduzetnikom izvršava pravnu radnju koja nije neposredno vezana s gospodarskom ili profesionalnom djelatnošću fizičke osobe.

7. Korisnički račun - označava individualni panel koji je, od strane prodavatelja, za svakog kupca pojedinačno pokrenut nakon što je kupac izvršio registraciju i po sklapanju ugovora o pružanju usluge vođenja korisničkog računa kupca.

8. Poduzetnik - označava fizičku osobu, pravnu osobu ili organizacijsku jedinicu koja nije pravna osoba, a kojoj je prema zakonu priznata pravna sposobnost da obavlja u svoje ime gospodarsku ili profesionalnu djelatnost i koja obavlja pravne poslove koji su izravno povezani s njezinom gospodarskom ili profesionalnom djelatnošću.

9. Poduzetnik s pravima potrošača - označava fizičku osobu koja je sklopila Ugovor o prodaji izravno vezan za njezinu gospodarsku djelatnost, pri čemu iz sadržaja ugovora proizlazi da on za tog poduzetnika nema profesionalnu prirodu, što naročito proizlazi iz predmeta njegove gospodarske djelatnosti, koji je ustupljen u odredbama klasifikacije djelatnosti.

10. Opći uvjeti - označavaju ove Opće uvjete.

11. Registracija - označava postupak izvršen na način koji je određen u Općim uvjetima, potreban da bi kupac mogao koristiti sve funkcionalnosti internetske trgovine.

12. Fizička trgovina - označava mjesto namijenjeno za posluživanje kupaca. Popis takvih trgovina je dostupan na internetskoj stranici trgovine.

13. Prodavatelj - označava Distance S.A. sa sjedištem u Poznanju. (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, PDV ID broj: 7781406159, REGON (Nacionalni registar gospodarskih subjekata): 63445350600000, tvrtka zavedena u registru poduzetnika Okružnog suda Poznanj (Sąd Rejonowy Poznań) - Nowe Miasto i Wilda u Poznanju, VIII Gospodarski odjel Nacionalnog sudskog registra (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod brojem KRS 0000650368, s temeljnim kapitalom od 7.000.000 PLN; e-mail: [email protected], koja je istovremeno i vlasnik internetske trgovine.

14. Internetska stranica trgovine - označava internetske stranice na kojima prodavatelj vodi internetsku trgovinu, i koje funkcioniraju na domeni distance.hr.

15. Roba - označava proizvod predstavljen od strane prodavatelja posredstvom stranice internetske trgovine, koji potencijalno može biti predmetom Ugovora o prodaji.

16. Trajni medij - označava materijal ili uređaj koji kupcu ili prodavatelju omogućuje pohranjivanje informacija upućenih osobno njemu, na način koji dopušta budući pristup informacijama tijekom vremena odgovarajućem svrhama za koje te informacije služe, i koji omogućuje reprodukciju pohranjenih informacija u neizmijenjenom obliku.

17. Ugovor o prodaji - označava ugovor o prodaji sklopljen na daljinu, na načelima određenim u Općim uvjetima, između kupca i prodavatelja.

§ 2 Opće odredbe i korištenje internetske trgovine

1. Sva prava prema internetskoj trgovini, uključujući imovinska prava autora, prava na intelektualno vlasništvo na njezin naziv, njezinu internetsku domenu, kao i na formulare, obrasce, logotipe koji se nalaze na internetskoj stranici trgovine (osim logotipa i slika prezentiranih na internetskoj stranici trgovine u svrhu prezentacije roba, na koje autorska prava polažu treće strane) pripadaju prodavatelju, a njihovo korištenje može nastupiti isključivo na način određen i sukladan Općim uvjetima i uz pisanu suglasnost prodavatelja.

2. Prodavatelj će uložiti napore da bi korištenje internetske trgovine bilo omogućeno za korisnike interneta, korištenjem svih popularnih internetskih preglednika, operativnih sustava, tipova uređaja i tipova internetskih veza. Minimalni tehnički uvjeti koji omogućuju korištenje internetske stranice trgovine su internetski preglednici su minimalno Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53 ili Safari 5, ili noviji, s omogućenim Javascriptom, s prihvaćanjem datoteka „kolačića” i internetskom vezom protoka od najmanje 256 kbit/s. Internetska stranica trgovine je optimizirana za minimalnu rezoluciju ekrana 1024x768 piksela.

3. Prodavatelj primjenjuje mehanizam datoteka „kolačića”, koje poslužitelj prodavatelja, tijekom korištenja internetske stranice trgovine od strane kupaca, bilježi na tvrdom disku krajnjeg uređaja kupca. Datoteke „kolačića” se primjenjuju u svrhu ispravnog rada internetske stranice trgovine na krajnjim uređajima kupaca. Taj mehanizam ne oštećuje krajnji uređaj kupca, niti uzrokuje promjene u konfiguraciji na krajnjim uređajima kupaca ili na programima instaliranim na tim uređajima. Svaki kupac može isključiti mehanizam „kolačića” u internetskom pregledniku svog krajnjeg uređaja. Prodavatelj ukazuje da isključivanje „kolačića” ipak može uzrokovati poteškoće ili onemogućiti korištenje internetske stranice trgovine.

4. U svrhu naručivanja na internetskoj trgovini posredstvom internetske stranice trgovine ili posredstvom elektroničke pošte i u svrhu korištenja usluga dostupnih na internetskim stranicama trgovine, nužno je da kupac ima aktivan račun elektroničke pošte.

5. U svrhu naručivanja na internetskoj trgovini telefonskim putem, nužno je da kupac ima aktivan telefonski broj i aktivan račun elektroničke pošte.

6. Zabranjeno je dostavljanje sadržaja nezakonitog karaktera od strane kupca, kao i korištenje internetske trgovine, internetske stranice trgovine ili usluga koje se ne naplaćuju dodatno a koje pruža prodavatelj, na način suprotan sa zakonom, dobrim manirima ili na način koji narušava vlastita dobra trećih osoba.

7. Prodavatelj izjavljuje da javna priroda interneta i korištenje elektroničkih usluga, mogu uključivati rizik od dobivanja i izmjene podataka kupaca od strane neovlaštenih osoba, stoga bi kupci trebali koristiti odgovarajuće tehničke mjere, kako bi se navedeni rizici sveli na minimum. Naročito bi trebali koristiti antivirusne programe i programe za zaštitu identiteta korisnika internetske mreže. Prodavatelj se nikada ne obraća kupcu sa zahtjevom za ustupanje zaporke u bilo kakvom obliku.

8. Nije dopušteno korištenje resursa i funkcija internetske trgovine u svrhu vođenja djelatnosti od strane kupca, koja bi narušavala interes prodavatelja, tj. reklamne djelatnosti drugog poduzetnika ili proizvoda; djelatnosti koja poliježe na dodavanju sadržaja koji nisu vezani s djelatnošću prodavatelja; djelatnosti koja poliježe na dodavanju lažnog ili obmanjujućeg sadržaja.

§ 3 Registracija

1. U svrhu izrade korisničkog računa, kupac je obvezan izvršiti besplatnu registraciju.

2. Registracija nije nužna za naručivanje u internetskoj trgovini.

3. U svrhu registracije, kupac treba popuniti registracijski obrazac koji je prodavatelj ustupio na internetskoj stranici trgovine i poslati prodavatelju popunjen obrazac elektroničkim putem, izborom odgovarajuće funkcije koja se nalazi na registracijskom obrascu. Tijekom registracije kupac postavlja individualnu zaporku.

4. Tijekom popunjavanja registracijskog obrasca, kupac ima mogućnost pročitati Opće uvjete, prihvaćajući njihov sadržaj označavanjem odgovarajućeg polja u obrascu.

5. Tijekom registracije, kupac može dobrovoljno pristati na obradu svojih osobnih podataka u marketinške svrhe, označavanjem odgovarajućeg polja u registracijskom obrascu. U takvom slučaju, prodavatelj jasno obavještava o svrsi prikupljanja osobnih podataka kupca, kao i o poznatim ili predviđenim primateljima tih podataka.

6. Davanje suglasnosti kupca na obradu njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe, ne uvjetuje mogućnost sklapanja ugovora o pružanju usluge vođenja korisničkog računa s prodavateljem. Suglasnost u svakom trenutku može biti povučena, podnošenjem odgovarajuće izjave kupca prodavatelju. Izjava može primjerice biti poslana na adresu prodavatelju posredstvom elektroničke pošte.

7. Nakon slanja popunjenog registracijskog obrasca, korisnik bez odlaganja dobije elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte navedenu na registracijskom obrascu potvrdu o registraciji od strane prodavatelja. U tom trenutku se sklapa ugovor o pružanju usluge elektroničkim putem vođenja korisničkog računa, a kupac dobije mogućnost pristupa korisničkom računu i izvršavanja promjena podataka navedenih tijekom registracije.

§ 4 Narudžbe

1. Informacije navedene na internetskoj stranici trgovine ne predstavljaju ponudu prodavatelja u smislu građanskog prava, već samo poziv kupcima na podnošenje ponuda za sklapanje ugovora o prodaji.

2. Kupac može naručivati u internetskoj trgovini posredstvom internetske stranice trgovine ili elektroničke pošte tijekom 7 dana u tjednu, 24 sata na dan.

3. Kupac može naručivati u internetskoj trgovini posredstvom telefona tijekom vremena naznačenog na internetskoj stranici trgovine.

4. Kupac koji naručuje posredstvom internetske stranice trgovine, kompletira narudžbu odabirom robe kojom je zainteresiran. Roba se dodaje u narudžbu odabirom gumba "DODAJTE U KOŠARICU" ispod određene robe koja je predstavljena na internetskoj stranici trgovine. Nakon što kompletira cijelu narudžbu i naznači u „KOŠARICI” način dostave i način plaćanja, kupac narudžbu šalje slanjem obrasca za narudžbu prodavatelju odabravši na internetskoj stranici trgovine gumb „Potvrđujem narudžbu. Narudžba uključuje obvezu plaćanja”. Svaki put prije slanja narudžbe prodavatelju, kupac je obavješten o ukupnoj cijeni odabrane robe i dostave, kao i o svim dodatnim troškovima koje je dužan podnijeti prema Ugovoru o prodaji.

5. Kupac koji naručuje posredstvom telefona, u tu svrhu koristi telefonski broj naveden od strane prodavatelja na internetskoj stranici trgovine. Tijekom telefonskog razgovora, kupac prodavatelju ukazuje na naziv robe među robama na internetskoj stranici trgovine, količinu robe koju želi naručiti i određuje način i adresu dostave i način plaćanja, a također navodi, prema izboru, svoju adresu elektroničke pošte ili adresu za korespondenciju sa svrhom potvrde od strane prodavatelja sadržaja predloženog ugovora i potvrdom narudžbe – u slučaju sklapanja ugovora o prodaji između kupca i prodavatelja. Svaki put tijekom telefonskog razgovora, prodavatelj obavještava kupca o ukupnoj cijeni odabrane robe i ukupnim troškovima odabranog načina dostave, kao i o svim dodatnim troškovima koje bi kupac bio dužan podnijeti, ako bi došlo do sklapanja ugovora o prodaji.

6. Prodavatelj potvrđuje kupcu sadržaj predloženog Ugovora o prodaji, zabilježen – po izboru Kupca – na papiru ili u obliku poruke elektroničke pošte – pri čemu potvrda nastupa prije sklapanja Ugovora o prodaji.

7. Izjava kupca o sklapanju Ugovora o prodaji koju je podnio nakon što je primio potvrdu od prodavatelja, navedenu u §4 st. 6, je zabilježena na papiru ili drugom trajnom mediju.

8. Nakon sklapanja Ugovora o prodaji posredstvom telefona, prodavatelj će na trajnom mediju poslati na adresu elektroničke pošte ili na adresu za korespondenciju navedenu od strane kupca, informaciju koja sadrži potvrdu uvjeta Ugovora o prodaji. Potvrda posebno uključuje: specifikaciju robe koja je predmet Ugovora o prodaji, njezinu cijenu, troškove dostave i informacije o ostalim troškovima koje je Kupac dužan podnijeti u vezi s Ugovorom o prodaji.

9. Kupac koji naručuje posredstvom elektroničke pošte, narudžbu šalje na e-mail adresu navedenu od strane prodavatelja na internetskoj stranici trgovine. U poruci koju šalje prodavatelju, kupac posebno navodi: naziv robe, boju i njezinu količinu, odabranu među robom koja je predstavljena na internetskoj stranici trgovine, te svoje kontakt podatke.

10. Po primitku poruke od kupca elektroničkim putem, navedene u §4 st. 9, prodavatelj kupcu posredstvom elektroničke pošte šalje povratnu poruku, navodeći njegove podatke o registraciji, cijenu odabranih roba i moguće načine plaćanja i način dostave zajedno s njegovim troškovima, kao i podatke o svim dodatnim uplatama koje bi kupac snosio prema Ugovoru o prodaji. Poruka također sadrži informaciju za kupca da sklapanje Ugovora o prodaji posredstvom elektroničke pošte povlači za sobom obvezu plaćanja naručene robe. Na temelju informacija koje je naveo prodavatelj, kupac može poslati narudžbu slanjem poruke elektroničke pošte prodavatelju, naznačujući odabrani način plaćanja i način isporuke.

11. U vezi s određenom robom (informacije o ovoj temi objavljuju se svaki put na internetskoj stranici trgovine, na karti robe), kupac ima mogućnost naručivanja individualne narudžbe u kojoj će roba biti izrađena prema njegovoj specifikaciji ili će poslužiti kako bi zadovoljila njegove individualne potrebe. U tu svrhu, kupac kompletirajući narudžbu, može odabrati model robe koji ga zanima, između onih koje je prodavatelj predstavio na internetskoj stranici trgovine i opisao kao izrađene prema specifikaciji kupca ili koji služe za zadovoljenje individualnih potreba kupca ("custom"). Kupac određuje svojstva takve robe ili daje značajke usko povezane s njegovom osobom, npr. kroz individualni vez (tj. sadržaj koji se veze na robi). Roba se dodaje u narudžbu odabirom gumba "DODAJTE U KOŠARICU" ispod određene robe koja je predstavljena na internetskoj stranici trgovine. Nakon što kompletira cijelu narudžbu i naznači u „KOŠARICI” način dostave i način plaćanja, kupac narudžbu šalje slanjem obrasca za narudžbu prodavatelju odabravši na internetskoj stranici trgovine gumb „Potvrđujem narudžbu. Narudžba uključuje obvezu plaćanja”. Svaki put prije slanja narudžbe prodavatelju, kupac je obavješten o ukupnoj cijeni odabrane robe i dostave, kao i o svim dodatnim troškovima koje je dužan podnijeti prema Ugovoru o prodaji. Svaka roba koja je označena kao "custom", treba predstavljati predmet zasebne narudžbe. Prema tome - robu označenu kao "custom" ne kombinirati s drugom robom u okviru jedne narudžbe iz asortimana prodavatelja. Tehnička rješenja koja su primijenjena na internetskoj stranici trgovine sprečavaju navedene radnje.

12. Naručivanjem, kupac podnosi prodavatelju ponudu za sklapanje Ugovora o prodaji roba koje su predmet narudžbe.

13. Nakon što je narudžba napravljena, prodavatelj šalje na adresu elektroničke pošte, navedenu od strane kupca, potvrdu njegove narudžbe. Informacija o potvrdi narudžbe je izjava prodavatelja o primitku ponude navedene u §4 st. 12 i s trenutkom njezinog primitka od strane kupca Ugovor o prodaji je sklopljen.

14. Po sklapanju Ugovora o prodaji, prodavatelj potvrđuje kupcu uvjete ugovora, šaljući ih na trajnom mediju, na adresu elektroničke pošte kupca ili u pisanom obliku, na adresu navedenu od strane klijenta tijekom registracije ili naručivanja.

§ 5 Plaćanja

1. Cijene na internetskoj stranici trgovine smještene uz navedenu robu su bruto cijene i ne sadrže informacije o troškovima dostave i ostalim troškovima koje će kupac biti dužan snositi prema Ugovoru o prodaji, o kojima će kupac biti informiran prilikom odabira načina dostave i naručivanja.

2. Kupac može izabrati slijedeće načine plaćanja za naručenu robu:

a) bankovna doznaka putem vanjskog sustava za plaćanje PayPro/Braintree, kojeg nudi tvrtka PayPro S.A. sa sjedištem u Poznan (u ovom slučaju, realizacija narudžbe započet će nakon što prodavatelj pošalje kupcu potvrdu o primitku narudžbe i nakon što dobije informaciju od sustava PayPro/Braintree o uspješno izvršenom plaćanju);

b) pouzećem, plaćanjem kuriru Overseass Express prilikom preuzimanja narudžbe

3. Kupac treba izvršiti plaćanje za narudžbu u visini koja proizlazi iz sklopljenog Ugovora o prodaji u roku od 7 radnih dana, ukoliko je izabrao način plaćanja unaprijed.

4. U slučaju da kupac ne izvrši plaćanje u roku navedenom u §5 st. 3 Općih uvjeta, prodavatelj određuje kupcu dodatni rok za izvršenje plaćanja i obavještava o njemu kupca na trajnom mediju. Informacija o dodatnom roku za izvršenje plaćanja također sadrži i informaciju da će se po isteku toga roka, ukoliko u njemu plaćanje ne bude izvršeno, prodavatelj odustati od Ugovora o prodaji. Ukoliko plaćanje ne bude izvršeno i do isteka drugog termina za izvršenje plaćanja, prodavatelj će kupcu na trajnom mediju poslati izjavu o odustajanju od ugovora na temelju članka 491 poljskog građanskog prava (Kodeks Cywilny).

§ 6 Dostava

1. Prodavatelj realizira dostave na teritoriju Republike Hrvatske.

2. Prodavatelj je obvezan isporučiti robu, koja je predmet Ugovora o prodaji, bez nedostataka.

3. Prodavatelj na internetskoj stranici trgovine postavlja informaciju o broju radnih dana potrebnom za dostavu i realizaciju narudžbe.

4. Rok za dostavu i realizaciju narudžbe koji je naveden na internetskoj stranici trgovine se računa u radnim danima, sukladno §5 st. 2 Općih uvjeta.

5. Naručena roba se isporučuju kupcu posredstvom dostavljača na adresu navedenu u obrascu za narudžbu.

6. S danom slanja robe kupcu, na adresu elektroničke pošte kupca prosljeđuje se informacija kojom se potvrđuje otprema pošiljke od strane prodavatelja.

7. Kupac je dužan pregledati isporučenu pošiljku na vrijeme i na odgovarajući način za pošiljke određene vrste. U slučaju utvrđivanja gubitka ili oštećenja pošiljke, kupac ima pravo zahtijevati od zaposlenika dostavljača sastavljanje odgovarajućeg protokola.

8. Prodavatelj, prema volji kupca, u pošiljku koja je predmet dostave prilaže fiskalni račun ili R1 račun na kojem su sadržane isporučene robe. Da bi dobio R1 račun, kupac se prilikom kupnje treba izjasniti da robu kupuje kao poduzetnik (porezni obveznik). O tome se izjašnjava označavanjem odgovarajućeg polja u obrascu za narudžbu, prije slanja narudžbe prodavatelju.

§ 7 Jamstvo prodavatelja

1. Prodavatelj osigurava isporuku robe bez fizičkih i pravnih nedostataka. Prodavatelj odgovara kupcu ako proizvod ima fizički ili pravni nedostatak (jamstvo prodavatelja).

2. Ako roba ima nedostatak, kupac može:

a) podnijeti zahtjev za smanjenje cijene ili za odustajanje od Ugovora o prodaji, osim ako prodavatelj bez odlaganja i bez suvišnih neugodnosti kupcu ne zamijeni robu koja ima nedostatke za robu bez nedostataka ili ukloni nedostatke.

a. Ovo ograničenje nema primjenu ako je prodavatelj već zamijenio ili popravio robu ili ako prodavatelj nije ispunio obvezu zamjene robe za robu bez nedostataka ili obvezu uklanjanja nedostataka. Kupac može umjesto, od strane prodavatelja ponuđenog uklanjanja nedostataka, zahtijevati zamjenu za robu bez nedostataka ili umjesto zamjene za robu bez nedostataka može zahtijevati uklanjanje nedostataka, osim u slučaju ako dovođenje stvari u sklad s Ugovorom na način koji je izabrao kupac nije nemoguće ili ukoliko ne bi zahtijevalo prekomjerne troškove u usporedbi s načinom koji nudi prodavatelj. Pri procjeni prekomjernosti troškova, uzima se u obzir vrijednost robe bez nedostataka, vrsta i značaj nedostatka, kao i neugodnosti kojima bi kupac bio izložen drugim načinom rješavanja.

b) zahtijevati zamjenu robe s nedostacima za robu bez nedostataka ili zahtijevati uklanjanje nedostataka. Prodavatelj je obvezan zamijeniti robu s nedostacima za robu bez nedostataka ili ukloniti nedostatak u razumnom roku, bez suvišnih neugodnosti za kupca. Prodavatelj može odbiti udovoljiti zahtjevu kupca, ako dovođenje robe s nedostacima u skladu s Ugovorom o prodaji nije moguće ili ako bi u usporedbi s drugim mogućim rješenjem dovođenja u skladu s Ugovorom o prodaji zahtijevalo prekomjerne troškove. Trošak popravka ili zamjene snosi prodavatelj.

3. Kupac koji ostvaruje prava iz jamstva prodavatelja, dužan je dostaviti predmet s nedostacima na adresu Prodavatelja. U slučaju kada je kupac potrošač ili poduzetnik s pravima potrošača, trošak dostave pokriva prodavatelj.

4. Prodavatelj je odgovoran prema jamstvu prodavatelja, ako se utvrdi fizički nedostatak u roku od dvije godine od isporuke robe kupcu. Tražbina na uklanjanje nedostataka ili na zamjenu robe za robu bez nedostataka zastarijeva po isteku godine, ali taj rok se ne može završiti prije isteka roka određenog u prvoj rečenici. U tom roku, kupac može odustati od ugovora o prodaji ili podnijeti zahtjev za smanjenje cijene zbog nedostatka robe. Ako je kupac zatražio zamjenu robe za robu bez nedostataka ili uklanjanje nedostatka, rok za odustajanje od Ugovora o prodaji ili podnošenje izjave za smanjenje cijene započinje istjecanjem roka za zamjenu robe ili uklanjanje nedostatka, ukoliko u njemu zamjena robe ili uklanjanje nedostatka nije izvršeno.

5. Sve reklamacije vezane za robu ili za realizaciju Ugovora o prodaji, kupac može upućivati u pisanom obliku na adresu prodavatelja.

6. Prodavatelj će u roku od 14 dana od dana zahtjeva koji sadrži reklamaciju odgovoriti na reklamaciju robe ili na reklamaciju vezanu s realizacijom Ugovora o prodaji, koju je prijavio kupac.

7. Kupac može prijaviti prodavatelju reklamaciju vezanu s korištenjem usluga koje se ne naplaćuju dodatno a koje se pružaju elektroničkim putem od strane prodavatelja. Reklamacija se može podnijeti u elektroničkom obliku i poslati na adresu [email protected] U prijavi reklamacije kupac je dužan opisati nastali problem. Prodavatelj bez odlaganja, ali najkasnije u roku od 14 dana razmatra reklamacije i kupcu daje odgovore.

8. Prodavatelj ne koristi izvansudsko rješavanje sporova iz zakona od 23. rujna 2016. god. o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

§ 8 Jamstvo

1. Robe koje prodaje prodavatelj, mogu biti pokrivene jamstvom koje daje proizvođač robe ili distributer.

2. U slučaju roba pokrivenih jamstvom, podaci o postojanju i sadržaju jamstva svaki su put predstavljeni na internetskoj stranici trgovine.

§ 9 Povlačenje iz Ugovora o prodaji

1. Kupac koji je potrošač ili poduzetnik s pravima potrošača, koji je sklopio Ugovor o prodaji, može u roku od 30 dana odstupiti od njega bez navođenja razloga.

2. Rok za povlačenje iz Ugovora o prodaji počinje od trenutka kada robu preuzme potrošač, poduzetnik s pravima potrošača ili od njih određena treća osoba, ali ne i prijevoznik.

3.Potrošač i poduzetnik s pravima potrošača, mogu odustati od Ugovora o prodaji podnošenjem prodavatelju izjave o povlačenju. Ta izjava može primjerice biti poslana u pisanom obliku na adresu prodavatelju, tj.: Distance S.A., ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a (61-248), Poznań, ili također posredstvom elektroničke pošte na adresu prodavatelja, tj.: [email protected] Izjava se može predati na obrascu, čiji je primjerak prodavatelj postavio na internetskoj stranici trgovine na adresi: obrazac za povlačenje iz ugovora. Da bi se ispoštovao rok, dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka.

4. Potrošač i poduzetnik s pravima potrošača, mogu odustati od Ugovora podnošenjem prodavatelju izjave o odustajanju posredstvom obrasca ustupljenog na internetskoj stranici na adresi: Elektronički obrazac za povlačenje iz ugovora. Da bi se ispoštovao rok, dovoljno je poslati izjavu prije njegovog isteka. Prodavatelj bez odlaganja potvrđuje potrošaču i poduzetniku s pravima potrošača primitak obrasca poslanog posredstvom internetske stranice.

5. U slučaju povlačenja iz Ugovora o prodaji, smatra se da on nije niti sklopljen.

6. Ukoliko je potrošač ili poduzetnik s pravima potrošača poslao izjavu o povlačenju iz Ugovora prije nego je prodavatelj primio njegovu ponudu, ponuda prestaje obvezivati.

7. Prodavatelj ima obvezu da bez odlaganja, ne kasnije od roka od 14 dana od primitka izjave potrošača ili poduzetnika s pravima potrošača o povlačenju iz Ugovora o prodaji, vrati sva izvršena plaćanja potrošaču ili poduzetniku s pravima potrošača koje je on izvršio, uključujući troškove dostave robe. Prodavatelj se može suzdržati od povrata plaćanja primljenih od potrošača ili poduzetnika s pravima potrošača do trenutka primitka povrata robe ili primitka dokaza slanja robe od strane potrošača ili poduzetnika s pravima potrošača, u zavisnosti od toga koji događaj ranije nastupi.

8. Ukoliko je potrošač ili poduzetnik s pravima potrošača koji koristi prava na povlačenje izabrao drugi način od najjeftinije obične dostave robe koju nudi prodavatelj, prodavatelj nije obvezan vratiti potrošaču ili poduzetniku s pravima potrošača dodatne troškove koje je isti podnio.

9. Potrošač ili poduzetnik s pravima potrošača ima obvezu bez odlaganja vratiti robu prodavatelju, ipak ne kasnije od roka od 14 dana od dana u kojem se povukao iz Ugovora o prodaji. Da bi se ispoštovao rok, dovoljno je poslati robu natrag na adresu prodavatelja prije isteka roka: CzechLogistic – Distance S.A. Varaždinska ulica, odvojak II kbr. 13 (OverSeas Express DEPO) 42000 Jalkovec

10. U slučaju povlačenja, kupac koji je potrošač ili poduzetnik s pravima potrošača snosi samo izravne troškove povrata.

11. Ukoliko roba, obzirom na svoju prirodu, ne može biti poslana natrag običnim načinom poštom, prodavatelj obavještava potrošača ili poduzetnika s pravima potrošača o troškovima povrata predmeta na internetskoj stranici trgovine.

12. Potrošač i poduzetnik s pravima potrošača snose odgovornost za umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat njezinog korištenja na način koji nadilazi način nužan za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

13. Prodavatelj izvršava povrat plaćanja na isti način koji je koristio potrošač ili poduzetnik s pravima potrošača, osim ako je potrošač ili poduzetnik s pravima potrošača dao izričitu suglasnost na drugi način povrata, koji se ne veže ni sa kakvim troškovima po njega.

§ 10 Usluge koje se ne naplaćuju dodatno

1. Prodavatelj elektroničkim putem pruža kupcima usluge koje se ne naplaćuju dodatno:

a) Obrazac za kontakt;

b) Newsletter;

c) Vođenje korisničkog računa kupca;

d) Dodavanje osvrta;

2. Usluge navedene u §10 st. 1 se pružaju 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno.

3. Prodavatelj zadržava mogućnost izbora i promjene vrste, oblika, vremena i načina ustupljivanja pristupa za izabrane navedene usluge, o čemu će obavijestiti kupce na način odgovarajući za promjenu Općih uvjeta.

4. Usluga obrazac za kontakt se temelji na slanju poruke prodavatelju pomoću obrasca postavljenog na internetskoj stranici trgovine.

5. Odustajanje od usluge koja se ne naplaćuju dodatno - obrazac za kontakt, je moguće u svakom trenutku i temelji se na prestanku slanja upita prodavatelju.

6. Uslugu Newsletter može koristiti svaki kupac koji unese svoju adresu elektroničke pošte, koristeći u tu svrhu obrazac za registraciju ustupljen od strane prodavatelja na internetskoj stranici trgovine. Nakon slanja popunjenog registracijskog obrasca, korisnik bez odlaganja dobije elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte navedenu na registracijskom obrascu aktivacijski link, sa svrhom potvrde pretplate na newsletter. U trenutku aktivacije linka od strane kupca se sklapa ugovor o pružanju elektroničkim putem usluge newsletter. Kupac može dodatno tijekom registracije označiti odgovarajuće polje u obrascu za registraciju, u svrhu pretplate na uslugu newsletter.

7. Usluga newsletter se temelji na slanju od strane prodavatelja, na adresu elektroničke pošte, poruka u elektroničkom obliku koje sadrže informacije o novim proizvodima ili uslugama u ponudi prodavatelja. Newsletter se šalje od strane prodavatelja svim kupcima koji su se pretplatili.

8. Svaki newsletter upućen navedenim kupcima naročito sadrži: informacije o pošiljatelju, ispunjeno polje „predmet” koje određuje sadržaj pošiljke i informaciju o mogućnosti i načinu odustajanja od usluge koja se ne naplaćuju dodatno - newsletter.

9. Kupac može u svakom trenutku odustati od primanja newslettera odjavljivanjem s pretplate, posredstvom poveznice postavljene u svakoj elektroničkoj poruci poslanoj u okviru usluge newsletter ili posredstvom deaktivacije odgovarajućeg polja na korisničkom računu.

10. Usluga vođenja korisničkog računa je dostupna po izvršenoj registraciji prema načelima opisanim u Općim uvjetima i temelji se na ustupanju kupcu namjenskog panela u okviru internetske stranice trgovine, koji kupcu omogućuje izmjenu podataka koje je naveo tijekom registracije, kao i praćenje stanja realizacije narudžbi i povijest već realiziranih narudžbi.

11. Kupac koji je izvršio registraciju može prodavatelju prijaviti zahtjev za uklanjanje korisničkog računa kupca, pri čemu u slučaju prijave zahtjeva za uklanjanje korisničkog računa kupca od strane prodavatelja, račun može biti uklonjen do 14 dana od prijave zahtjeva.

12. Usluga dodavanje osvrta se temelji na omogućavanju, od strane prodavatelja, kupcima koji imaju korisnički račun kupca na internetskoj stranici trgovine, objavljivanja individualnih i subjektivnih izjava kupca, koje se naročito tiču roba.

13. Odustajanje od usluge dodavanje osvrta je moguća u svakom trenutku i temelji se na prestanku dodavanja sadržaja od strane kupca na internetsku stranici trgovine.

14. Prodavatelj je ovlašten blokirati pristup korisničkom računu kupca i uslugama koje se ne naplaćuju dodatno, u slučaju djelovanja od strane kupca na štetu prodavatelja, tj. reklamne djelatnosti drugog poduzetnika ili proizvoda; djelatnosti koja se temelji na dodavanju sadržaja koji nisu vezani s djelatnošću prodavatelja; djelatnosti koja se temelji na dodavanju lažnog ili obmanjujućeg sadržaja, kao i u slučaju djelovanja od strane kupca na štetu drugih kupaca, narušavanja od strane kupca zakonskih propisa ili odredbi Općih uvjeta, a također i kada je blokiranje pristupa korisničkom računu kupca i uslugama koje se ne naplaćuju dodatno opravdano iz sigurnosnih razloga - naročito: narušavanjem sigurnosti internetske stranice trgovine od strane kupca ili drugim hakerskim aktivnostima. Blokiranje pristupa korisničkom računu kupca i uslugama koje se ne naplaćuju dodatno, iz navedenih razloga traje tijekom razdoblja nužnog za rješavanje pitanja koje predstavlja osnovu za blokiranje pristupa korisničkom računu kupca i uslugama koje se ne naplaćuju dodatno. Prodavatelj obavještava kupca o blokiranju pristupa korisničkom računu kupca i uslugama koje se ne naplaćuju dodatno, elektroničkim putem na adresu navedenu od strane kupca na registracijskom obrascu.

§ 11 Odgovornost kupca u opsegu sadržaja postavljenih s njegove strane

1. Postavljajući sadržaje i ustupajući ih, klijent vrši dobrovoljno širenje sadržaja. Postavljeni sadržaji ne izražavaju poglede prodavatelja i ne bi trebali biti identificirani s njegovom djelatnošću. Prodavatelj nije pružatelj sadržaja, već jedino subjekt koji u tu svrhu osigurava odgovarajuće komunikacijske i informacijske resurse.

2. Kupac izjavljuje, da:

a) je ovlašten za korištenje imovinskih prava autora, prava industrijskog vlasništva i/ili srodnih prava – odnosno - djela, predmeta prava industrijskog vlasništva (npr. zaštitnih znakova) i/ili predmeta srodnih prava, koji čine sadržaj;

b) postavljanje i ustupljivanje u okviru usluga iz §10 Općih uvjeta, osobnih podataka, slika i informacija koje se tiču trećih osoba je se odvilo legalno, dobrovoljno i sa suglasnošću osoba na koje se odnose;

c) pristaje na pristup objavljenim sadržajima od strane ostalih kupaca i prodavatelja, kao i da ovlašćuje prodavatelja da ih besplatno koristi u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta;

d) pristaje na obradu djela u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima.

3. Kupac nije ovlašten za:

a) postavljanje, u okviru korištenja usluga iz §10 Općih uvjeta, osobnih podataka trećih osoba i širenja slika trećih osoba bez zakonski traženog dopuštenja ili suglasnosti treće osobe;

b) postavljanje, u okviru korištenja usluga iz §10 Općih uvjeta, sadržaja reklamnog i/ili promotivnog karaktera.

4. Prodavatelj snosi odgovornost za postavljanje sadržaja od strane kupaca, pod uvjetom da je primio obavijest sukladno §12 Općih uvjeta.

5. Zabranjeno je postavljanje, u okviru korištenja usluga iz §10 Općih uvjeta, sadržaja od strane kupaca koji bi naročito mogli:

a) biti objavljeni zlonamjerno, npr. s namjerom povrede dobara trećih osoba;

b) kršiti bilo koja prava trećih osoba, uključujući prava koja se odnose na zaštitu autorskih prava i srodnih prava, zaštitu prava industrijskog vlasništva, poslovnu tajnu ili obveze povjerljivosti;

c) biti uvredljivi ili predstavljati prijetnju upućenu drugim osobama, sadržavati rječnik koji krši dobre manire (npr. korištenjem vulgarnih riječi ili izraza koji se uopćeno smatraju uvredljivima);

d) biti u suprotnosti s interesom prodavatelja, tj. sadržaje koji predstavljaju reklamne materijale drugog poduzetnika ili proizvoda; sadržaje koji nisu povezani s djelatnošću prodavatelja; lažne ili obmanjujuće sadržaje;

e) na drugi način krše odredbe Općih uvjeta, dobre manire, odredbe važećeg zakona, društvene ili moralne norme.

6. U slučaju primanja obavijesti u skladu s §12 Općih uvjeta, prodavatelj zadržava pravo izmjene ili brisanja sadržaja kojeg su postavili kupci u okviru njihovog korištenja usluga navedenih u §10 Općih uvjeta, što se posebno odnosi na sadržaje za koje je na temelju izvještaja trećih osoba ili odgovarajućih tijela utvrđeno da ti sadržaji mogu predstavljati kršenje ovih Općih uvjeta ili važećih zakonskih propisa. Prodavatelj ne vodi kontinuirano kontroliranje objavljenih sadržaja.

7. Kupac je suglasan s tim da prodavatelj može besplatno koristiti sadržaje objavljene od strane kupca u okviru internetske stranice trgovine.

§ 12 Prijavljivanje prijetnje ili kršenja prava

1. U slučaju kada kupac ili druga osoba ili subjekt smatra da sadržaj objavljen na internetskoj stranici trgovine krši njegova prava, vlastita dobra, dobre manire, osjećaje, moral, uvjerenja, načela poštene konkurencije, know-how, tajnu zaštićenu zakonom ili temeljenu na obvezi, može obavijestiti prodavatelja o potencijalnom kršenju.

2. Kada je prodavatelj obaviješten o potencijalnom kršenju, tada bez odlaganja poduzima korake u svrhu uklanjanja s internetske stranice trgovine sadržaja koji uzrokuju kršenje.

§ 13 Zaštita osobnih podataka

1. Načela zaštite osobnih podataka su dostupna u Pravilima o privatnosti.

§ 14 Raskid ugovora (ne odnosi se na Ugovor o prodaji)

1. Kako kupac, tako i prodavatelj, mogu raskinuti ugovor o pružanju usluga elektroničkim putem u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga, pod uvjetom zadržavanja prava koje je druga strana stekla prije raskida navedenog ugovora i odredbi u nastavku.

2. Kupac, koji je izvršio registraciju, raskida ugovor o pružanju usluga elektroničkim putem slanjem prodavatelju odgovarajuće izjave o namjeri, koristeći bilo koje sredstvo za komunikaciju na daljinu, koja će prodavatelju omogućiti da pročita kupčevu izjavu o namjeri.

3. Prodavatelj raskida ugovor o pružanju usluga elektroničkim putem slanjem odgovarajuće izjave o namjeri kupcu na adresu elektroničke pošte koju je kupac naveo tijekom registracije.

§ 15 Završne odredbe

1. Prodavatelj snosi odgovornost za neizvršenje ili za nepotpuno izvršenje ugovora, ali u slučaju ugovora sklopljenih s kupcima koji su poduzetnici, prodavatelj snosi odgovornost samo u slučaju namjerno nanesene štete i u granicama stvarno nastalih gubitaka koje je podnio kupac koji je poduzetnik.

2. Sadržaj ovih Općih uvjeta se može zabilježiti tiskanjem, zapisivanjem na medij ili preuzimanjem s internetske stranice trgovine u svakom trenutku.

3. U slučaju nastanka spora koji proizlazi iz na temelju sklopljenog Ugovora o prodaji, strane će nastojati slučaj riješiti sporazumno. Zakon koji se primjenjuje na rješavanje bilo kakvih sporova koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta je poljski zakon.

Prodavatelj obavještava kupca koji je potrošač o mogućnosti izvansudskih načina rješavanja reklamacija i zahtijevanja tražbina. Načela pristupa tim postupcima dostupna su u sjedištima ili na internetskim stranicama subjekata ovlaštenih za izvansudsko rješavanje sporova. To posebice mogu biti pravobranitelji potrošača ili pokrajinski inspektorati trgovačke inspekcije (Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) čiji je popis dostupan na internetskoj stranici Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prodavatelj obavještava da je na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostupna platforma internetskog sustava za rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika na razini EU (ODR platforma).

5. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta. Sve narudžbe prihvaćene za realizaciju od strane prodavatelja prije datuma stupanja na snagu novih Općih uvjeta, se realiziraju na temelju Općih uvjeta koji su na snazi na dan naručivanja od strane kupca. Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu u roku od 7 dana od objavljivanja na internetskoj stranici trgovine. Prodavatelj informira kupca 7 dana prije stupanja na snagu novih Općih uvjeta o promjenama u općim uvjetima pomoću poruke poslane elektroničkim putem koja sadrži poveznicu na tekst izmijenjenih Općih uvjeta. U slučaju da kupac ne prihvaća sadržaj novih Općih uvjeta obvezan je o toj činjenici obavijestiti prodavatelja, što će imati za posljedicu raskid ugovora sukladno odredbama §14 Općih uvjeta.

6. Ugovori s prodavateljem se sklapaju na hrvatskom jeziku.

7. Opći uvjeti stupaju na snagu s danom 15.04.2021. god.

To Top